Jeden z nejčastějších dotazů žen! Pepřák, klíče mezi prstama, zaútočit hřebenem, který mám připravený v kabelce? Nebo jinak: „Nemusím chodit na to vaše cvičení (stejně by jsem to nezvládla), nosím totiž v kapse pepřák. OK, tak si pojďme nastínit tuto problematiku.

 

 

Holky mají ty své pepřáky a kluci nožíky. Rozhodně nebudeme bagatelizovat účinnost těchto zbraní! Rád by jsem však rád nadhodil otázku zcela jinou, zda jsme připravení užít těchto prostředků pro naší obranu. Nedělám si však velkou iluzi. Většina lidí si nepřipouští možné nebezpečí a není dostatečně připraveno na rychlou reakci (pokud je vůbec možná) při přepadení. Pokud máme to štěstí a situace teprve eskaluje, pak opět nemáme vyhráno. Jakmile začneme hledat pepřák, nůž nebo klíče v kapse (natož v kabelce, batohu, … ), útočník rozhodně nebude čekat

Pokud jsme se „duchapřítomně“ včas připravili/zareagovali a máme v ruce potřebnou zbraň nebo alespoň na dosah, pak se musíme rozhodnout jí použít! Ale, musíme posoudit zda již nastal ten pravý čas! Jsme ve stresu a přichází panika, nečekané chování (jak útočníka tak i naše!). 

Je potřeba si uvědomit, že každý útočník je jiný a my se také povahově lišíme. Někdo z nás zachová chladnou hlavu a jiný ihned vystartuje. 

V klidu můžeme analyzovat vlastní povahu, ale ve stresu se zachováme jako zvířátka. (je dobré si přiznat, že jsme jen součástí živé přírody a emotivní chování nás spojuje s živočišnou říší)

I v přírodě nějaké zvířátka utečou, některé ustrnou a jiné hned bojují.

Situace se nám poněkud komplikuje a vyvstává řada otazníků. Jak vlastně zareagujeme! A mimochodem, jsme schopni ublížit (byť agresivnímu člověku)? Většina dívenek je od malička vychovávána v tom, že holky se přeci neperou a najednou příjde moment, kdy žena má způsobit někomu silnějšímu a agresivnímu bolest. Potřebuje sprejem zasáhnout oči (velmi citlivé a zranitelné místo), potřebuje ho zranit klíčem. Kluk má připravený kapesní nůž na sebeobranu nebo teleskop. OK, ale ta představa, že může útočníka velmi těžce zranit! Zvládne tedy obranu?

Vraťme se k úvodu. Je otázkou delší diskuze, co je vhodnější, ale podstatné je být připravený, dokázat rychle zareagovat, posoudit vážnost situace atd.